Persoonlijke gebeden

Gebeden pagina 48 - 47 - 46 - 45 - 44 - 43 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36- 35 - 34 - 33 - 32 - 31- 30 - 29 - 28 - 27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 19 - 1817 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1  

 terug naar hoofdpagina

 

Onze Vader,
D
ie in de hemel zijt
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zowel als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.