Persoonlijke gebeden

naar index gebeden - terug naar hoofdpagina

Ik vraag u om met mij te bidden tot God onze Vader, Jezus Christus, onze Verlosser, en de Heilige Geest:
Voor innerlijk herstel van mijn vrouw. De vermoedens zijn feiten geworden als gevolg van medisch onderzoek. De lichamelijke klachten zijn het gevolg van een innerlijke disharmonie. Ik bid dat zij geraakt mag worden door de Heilige Geest en dat zij in dit moeilijke proces inzicht in zichzelf krijgt. Dat zij kracht, wijsheid en inzicht verkrijgt om de strijd te strijden en NIET te vluchten, maar ook liefde, troost en steun en vertrouwen in U, maar ook in de mensen om haar heen. Hiertoe bid ik opdat zij geestelijk mag genezen, waardoor ook de lichamelijke klachten zullen verdwijnen. 
Heer Jezus Christus, U hebt zovelen genezen. Deze genezing kan niet door mensen uitgevoerd worden. Wilt U mijn vrouw genezen? Dit smeek ik U Heer Jezus Christus. 
Ik bid U ook voor kracht, wijsheid, liefde, doorzettingsvermogen en geduld en bovenal vertrouwen in U voor mijzelf, dat ik mijn vrouw op de juiste wijze kan ondersteunen en daarbij bij mijzelf kan blijven en mij niet verlies. Helpt U ons, wij hebben U zo hard nodig, zonder U redden wij dit niet. Ik bid U voor totale genezing en volledig herstel van onze relatie, opdat wij als een eenheid behouden kunnen blijven, als een gezin. Amen.

14-09-2004

God,
ik vroeg U zoveel om hulp, maar nooit kwam daar iets van terecht. Ik weet dat ik niet altijd gelovig ben geweest en al vaak zo boos ben  geweest
dat ik mijn geloof wou wegwerpen.Ik wil een laatste keer proberen en alstublieft: luister deze keer. als het waar is, wat ik hoor kunt U ieders gedachte lezen. Dan kent U vast mijn grote wens. een levensgezel voor het leven. Een vriend, lief en later misschien zelf echtgenoot en papa van 2 kindjes en U weet ook dat ik Ronald kies. Luister nu en help me, dat hij mijn hart verovert. Amen.

Veerle

14-09-2004

Lieve Here God,
U kent mijn situatie, die door mij veroorzaakt is
en waar ik mijn gezin en Marga in mee sleep.
Het voelt als een straf God en voor iemand die van zichzelf is weggegleden is dit ook terecht.
Ik werk eraan mijzelf weer te vinden, wilt U mij daarbij helpen?
Ik vraag U God, wilt U mij steunen in mijn worsteling om weer een nieuwe toekomst te vinden?
Ik voel dat dit kan lukken, maar ik vraag U om Uw kracht en Uw voorzienigheid.
Ik vraag U ook om vergeving over alles wat gebeurd is.
Ik voel mij hier schuldig over, ik moet aan mijzelf werken en wil ook graag hard werken aan een nieuwe toekomst.
Het spijt mij dat ik mensen gekwetst heb.
Here God ik vraag U om verzoening, kracht en steun.
Wilt U de hulpbron in mijn leven zijn?
Amen

Pieter

07-09-2004

lieve Vader,
door het lezen van de bijbel en geleid door het licht en het vervolg,ben ik beter gaan nadenken over het bestaan van mensen en ons doel hier:leven in liefde en licht.
Met heel mijn wezen houd ik van U en leg mijn leven in Uw handen.
Help mij op moeilijke momenten en stuur mij op de goede weg.
Laat Uw licht op ons stralen en vervul ons met Uw liefde.Amen

Chris

09-09-2004

Vader God, Ik bid U om kracht te mogen ontvangen om door te gaan en niet op te geven, hoe moeizaam de tocht door de woestijn soms is, zonder enig positief uitzicht. Vader helpt U ons door deze woestijn te komen en geeft U ons daarbij moed en helpt U ons op U te blijven vertrouwen. Wilt U ons helen Heer en wilt U ons troosten in deze moeilijke tijd waarin wij ons soms zo eenzaam voelen, wanhopig en onmachtig. Vader, verlost U ons alstublieft van het kwaad en beschermt U ons ertegen. Helpt U ons om bij onszelf uit te komen en ons niet te verschuilen achter anderen. Helpt U ons om ons in onze kwetsbaarheid op te durven stellen en dat die houding ook zo wordt ervaren. Helpt U ons onze pijn, verdriet en gebrokenheid achter ons te laten zodat wij niet meer verbitterd vanuit het verleden zijn, maar werkelijk met een schone lei in Hoop, Geloof en Liefde tot elkaar kunnen komen. Vader helpt U ons bovenal om geduld te hebben en dit ook op te brengen waardoor alles tijd en ruimte krijgt i.p.v. dat door ongeduld schade wordt berokkend. Vader, helpt U ons onze verwarring weg te nemen opdat wij een helder en zuiver beeld hebben, waar wij vanuit onze vrije keus ook achter staan en ons daarvoor kunnen inzetten. Vader laat U ons en ons samen niet verloren gaan. Bovenal bid ik U of U ons wilt helpen om in volle overgave aan U te geven. Dit bid ik U in Jezus naam. Vader, toch niet dat mijn wil, maar Uw Wil geschiede. Amen.

25-08-2004

Lieve God, Onze Vader,
Wij bidden het zo vaak in het gebed dat Uw Zoon, Onze Heer: Jezus Christus, ons geleerd heeft: Het Onze Vader.
Vader God wij bidden dit gebed heel vaak en bidden dan:
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Toch kunnen wij ons vanuit alles wat ons bezighoudt en wat wij ervaren dit niet altijd vasthouden, maar komt ons geloof tot wankelen. Vanuit angst en twijfel proberen wij met ons beperkte verstand en inzicht op eigen initiatief te handelen, maar komen wij er ook vaak achter dat dit helemaal verkeerd uitpakt omdat wij de lange termijn gevolgen, en het plan dat U met ons heeft niet konden overzien.
Geef ons heden ons dagelijks brood. Vader geeft U ons geestelijk voedsel dat wij gezond mogen zijn in ons verstand, ons hart en onze geest en dat wij van daaruit ook kunnen handelen.
En vergeeft U ons onze schuld zoals ook wij aan anderen vergeven. We vragen het U of U het ons wilt vergeven, zoals ook wij dat naar anderen vergeven. Maar vergeven wij anderen ook daadwerkelijk. We zeggen van wel, maar in de praktijk is het zo moeilijk.
En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Vader het kwaad ligt overal op de loer om onze goede inzet onderuit te halen en ons wanhopig te maken in angst, onrust, twijfel, wanhoop. Verlost en beschermt U ons alstublieft tegen het kwade, dat wij het kwaad doorzien en ons ertegen kunnen verzetten en dat wij vanuit die strijd juist sterker tot elkaar mogen komen.
Vader God, komt U ons ongeloof te hulp en dat wij in vol vertrouwen en volle overgave U Uw Werk laten uitvoeren. Helpt U ons alstublieft daarbij om Uw stem te horen en dat wij daaruit ook kunnen handelen.
Ik bid U voor volledig herstel van alles wat kapot en beschadigd is. Wilt U onze Trooster en Helper zijn.
Uw wil geschiede! In Jezus naam, Amen.

24-08-2004

Vader God, Heer Jezus Christus,
Ik bid U voor mijn vrouw. 
Ik bid U of U haar wilt helpen in deze persoonlijke crisis, dat zij uitzicht mag krijgen voor haarzelf en dat zij door de gaven van de Heilige Geest, waaronder: Verstand, Wijsheid en Inzicht, een verstandige keuze zal maken in haar leven, waarin zij ook haar verantwoordelijkheid kent t.o.v. haarzelf, maar ook van de kinderen. Wilt u haar helpen om U haar Weg te zijn, omdat U de Weg, de Waarheid en het Leven bent. Vader God, heer Jezus Christus beschermt U haar en leid U haar en verlost U haar van het kwaad.
Dit smeek ik U Vader in de naam van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, maar toch niet dat mijn wil, maar Uw wil geschiede. Amen.

11-08-2004

God, sterk mij in het geloof in U. 
Ik ben erg zoekende. 
Help mij in mijn persoonlijke strijd. 
Wilt u mij helpen om mij mijzelf te leren accepteren, zodat er eindelijk ruimte is om er ook voor anderen te kunnen zijn.

Inge

22-08-2004